Biuletyn Informacji Publicznej

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie

Rzecznik Praw Pacjenta

Email Drukuj PDF

 

RZECZNIK PRAW PACJENTA SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

mgr Magdalena Głowacka – Ludwiczak
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
(024) 2360114
Biuro Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego mieści się na terenie WSZPZOZ Gostynin-Zalesie - pawilon nr 1(budynek administracji).

Przyjmowania pacjentów: od poniedziałku do czwartku godz. 8.00-13.00

Wizytacje oddziałów:  od poniedziałku do czwartku w godz. 13.00-16.00


Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 1994 r . o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U.z 2017, poz. 882), od stycznia 2006 r., osoba korzystająca ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny ma prawo do pomocy w ochronie praw osoby, o której mowa powyżej, przysługuje również jej przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu.

Ochrona praw osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny należy do zadań Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego.

Do zadań w/w Rzecznika należy:

1.pomoc w dochodzeniu praw w sprawach związanych z przyjęciem leczeniem,warunkami pobytu i wypisaniem ze szpitala psychiatrycznego;

2.wyjaśnianie lub pomoc w wyjaśnianiu ustnych i pisemnych skarg pacjentów;

3.współpraca z rodziną,przedstawicielem ustawowym,opiekunem prawnym lub faktycznym pacjentów;

4.inicjowanie i prowadzenie działalności edukacyjno – informacyjnej w zakresie praw osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny.

 

Kontakt z Biurem Rzecznika Praw Pacjenta

ul.Młynarska 46, 01-171 Warszawa

Sekretariat:
tel.: (22) 532 - 82 - 50
fax.: (22) 532 - 82 - 30
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Przyjęcia interesantów w Biurze:
poniedziałek - piątek w godzinach od 9.00 do 15.00

 

Obowiązujące akty prawne dotyczące funkcjonowania Biura Rzecznika Praw Pacjenta:

Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2011 r., Nr. 111, poz. 535 z późn. zm.),ikona pdf

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r.  o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 159 ze zm.),ikona pdf

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13.01.2006 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposbu działania Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego (Dz.U z 2006 r., Nr 16, poz. 126 ze zm.).