Biuletyn Informacji Publicznej

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie

Struktura własnościowa i majątek

Email Drukuj PDF
 1. Struktura własnościowa i majątek

  Nieruchomości Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof.  Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie stanowią własność Samorządu Województwa Mazowieckiego.

  Zespół dysponuje prawem użytkowania nieodpłatnego, na czas nieokreślony nieruchomościami stanowiących własność Województwa Mazowieckiego objętych Księgą wieczystą:

  -Nr 35726

  -Nr 35703,

  -Nr 35706,

  -Nr 35615,

  -Nr 35620.

  Wartość majątku Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie określają:

  - fundusz założycielski,

  - fundusz Szpitala.

  Gospodarka finansowa prowadzona jest w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91, poz.408 z późn. zm).

  Podstawą gospodarki finansowej jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora.