Biuletyn Informacji Publicznej

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie

Inpektor ds. marketingu, ochrony środowiska i administracji

Email Drukuj PDF

Imię i nazwisko: Joanna Dolak

Tel/fax: 24 236 00 00 / 24 235 80 89

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Do podstawowych zadań Działu Marketingu i Usług należy:

 1. podejmowanie działań promocyjnych w zakresie udzielanych przez Zespół świadczeń zdrowotnych wobec zakładów opieki zdrowotnej, instytucji i innych podmiotów,

 2. analiza rynku usług medycznych,

 3. udział w planowaniu, inicjowaniu i nadzorowaniu przebiegu zmian systemów organizacyjnych Zespołu, w uzasadnionych interesami Zespołu zakresach, wynikających z uwarunkowań formalno-prawnych i analizy rynku usług medycznych,

 4. sporządzanie dokumentacji, regulującej i normującej zasady działalności w ustalonych zakresach spraw kompetencyjnych, specyficznej dla poszczególnych pionów,

 5. udział w prowadzeniu spraw dotyczących opracowywania i wdrażania do stosowania oraz aktualizowania w razie potrzeby wewnętrznych aktów normatywnych, w tym głównie: regulaminów - porządkowego, organizacyjnego i innych koniecznych do sprawnego funkcjonowania Zespołu, zarządzeń wewnętrznych Dyrektora, instrukcji, schematu organizacyjnego, rejestrów,

 6. udział w gromadzeniu i ewidencjonowaniu wszystkich przepisów prawnych, regulujących działalność Zespołu oraz wdrażanie do realizacji wytycznych i zaleceń wynikających z tych przepisów,

 7. współdziałanie w przygotowywaniu programów profilaktycznych, ofert usług medycznych i innych dokumentów koniecznych do zawierania kontraktów
  z dysponentami środków publicznych,

 8. prowadzenie działalności metodyczno-organizacyjnej w zakresie spraw medycznych,

 9. dokonywanie oceny dostępności zakresu oraz poziomu świadczeń opieki zdrowotnej i sporządzanie stosownych sprawozdań i informacji dla potrzeb organu założycielskiego i innych uprawnionych podmiotów,

 10. prowadzenie spraw dokumentacyjno-organizacyjnych, związanych z przeprowadzaniem konkursów na kierownicze stanowiska, konsultacje specjalistyczne itp.,

 1. współpraca z Sekcją Informatyki w zakresie promocji działań Zespołu poprzez wykorzystanie zastosowań teleinformatycznych (www, e-mail).