Biuletyn Informacji Publicznej

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie

Dział Kadr i Płac

Email Drukuj PDF

Stanowisko: Kierownik

Imię i nazwisko: Maryla Molik

Tel/fax: (24) 236 00 30 / (24) 236 80 89

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

Do podstawowych zadań Działu Kadr i Płac należy:

 

 1. współdziałanie w ustalaniu i utrzymaniu optymalnego poziomu i struktury zatrudnienia,

 2. dobór i rekrutacja kandydatów do zatrudnienia,

 3. prowadzenie akt osobowych i bazy danych personalnych,

 4. szkolenie i doskonalenie personelu, w tym również kadry kierowniczej,

 5. koordynowanie działalności obejmującej rozwój zawodowy pracowników,

 6. wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ubezpieczeniach społecznych, emerytalnych i rentowych,

 7. dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia za pracę pracowników na podstawie tytułów wykonawczych,

 8. administrowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych,

 9. współudział w tworzeniu systemów wynagradzania za pracę,

 10. doradztwo w sprawach pracy, w tym również dla odchodzących pracowników,

 11. ułatwianie osiągania celów organizacyjnych poprzez: zapewnienie odpowiedniej liczby pracowników, przyjmowanie, zatrudnianie, troska o odpowiednio wykwalifikowanych pracowników na wszystkich stanowiskach, którzy zdolni są do wykonywania przypisanych zadań zgodnie z celami Zespołu,

 

 1. diagnozowanie aktualnych i prognozowanie przyszłych potrzeb kadrowych Zespołu,

 2. zatrudnianie i wprowadzanie na powierzone stanowiska,

 3. opracowywanie planów ZFŚS w uzgodnieniu z organizacjami związkowymi,

 4. przedkładanie danych dotyczących wielkości rezerw, zatrudnienia oraz kierunków i sposobów właściwego ich wykorzystania,

 5. sporządzanie list płac,

 6. sporządzanie rozdzielnika płac,

 7. rejestrowanie delegacji służbowych,

 8. sporządzanie umów o używanie samochodów prywatnych do celów służbowych,

 9. zawieranie i rozliczanie umów zleceń i umów o dzieło,

 10. pobieranie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych,

 11. sporządzanie rocznych PIT-ów,

 12. prowadzenie dokumentacji zasiłków wychowawczych i macierzyńskich oraz sporządzanie list wypłat tych zasiłków,

 13. prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników,

 14. sporządzanie list premii dla pracowników,

 15. sporządzanie sprawozdań z zatrudnienia i funduszu płac,

 16. kompletowanie i wypełnianie dokumentów związanych ze świadczeniami ubezpieczeniowymi oraz sporządzanie imiennych wykazów i miesięcznych rozliczeń,

 17. wystawianie zaświadczeń dla celów emerytalnych i rentowych oraz innych zaświadczeń o zarobkach dla pracowników,

 18. prowadzenie akt osobowych pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami.