Biuletyn Informacji Publicznej

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie

Dział Księgowości - Zadania

Email Drukuj PDF

Główny Księgowy

Imię i nazwisko: Kazimierz Łoś

Tel/fax: (24) 236 00 25 / (24) 235 80 89

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Z-ca Głównego Księgowego

Imię i nazwisko: Anna Złotowska

Tel/fax: (24) 236 00 28 / (24) 235 80 89

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Sekcja Analiz Kosztów

Imię i nazwisko osoby kierującej: Halina Frankowska

Tel/fax: (24) 236 00 21/ (24) 235 80 89

Sekcja Finansowa z Kasą

Imię i nazwisko osoby kierującej: Alicja Węglewska

Tel/fax: (24) 236 00 22 lub 019 / (24) 235 80 89

 

Do podstawowych zadań Działu Księgowości należy:

 1. sporządzanie rocznych planów finansowych i analiz ekonomicznych,

 2. wnioskowanie w sprawie zmiany planu,

 3. współudział w opracowywaniu planów inwestycyjnych i programów restrukturyzacji,

 4. sporządzanie rocznych sprawozdań z realizacji planu finansowego i inwestycyjnego,

 5. dokonywanie rozliczeń finansowych z tytułu dostaw, robót i usług na rzecz Zespołu, jak też za wykonane usługi przez Zespół

 6. wystawianie faktur za wykonane świadczenia medyczne,

 7. prowadzenie obsługi kasowej,

 8. dokonywanie księgowań operacji finansowych oraz rozliczanie kosztów w miejscach ich powstawania,

 9. dokonywanie bieżącej analizy należności i zobowiązań,

 10. prowadzenie procedury windykacji należności,

 11. sporządzanie okresowych sprawozdań i informacji finansowych,

 12. sporządzanie przelewów gotówki na indywidualne konta pracowników oraz przelewów środków finansowych wynikających z potrąceń od wynagrodzeń pracowników i należnej składki na ubezpieczenia społeczne,

 13. dokonywanie miesięcznych uzgodnień stanów zapasów magazynowych z ewidencją księgową.