Biuletyn Informacji Publicznej

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie

Oddziały

Email Drukuj PDF

W Wojewódzkim Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie świadczenia zdrowotne  zapewniają nastepujące Oddziały Szpitalne:

- Oddział Rehabilitacji Psychiatrycznej,

- Oddział Psychiatryczny III,

- Oddział Psychiatryczny V,

- Oddział Psychiatryczny VI,

- Oddział Psychogeriatrii,

- Oddział Rehabilitacji Neurologicznej,

- Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych,

- Całodobowy Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu,

- Pododdział Leczenia Zespołów Abstynencyjnych po Substancjach Psychoaktywnych.

Świadczenia zdrowotne z zakresu pielęgnacji, opieki i rehabilitacji osób niewymagających hospitalizacji zapewnia Zakład Opiekuńczo-Leczniczy.