Biuletyn Informacji Publicznej

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie

Apteka (Dział Farmacji Szpitalnej)

Email Drukuj PDF

Imię i nazwisko : mgr Barbara Reder

TELEFON: (24) 236 00 18

 

Do podstawowych zadań Apteki Zakładowej należy:

 1. organizowanie zaopatrzenia Zespołu w produkty lecznicze i wyroby medyczne zgodnie z ustawą ,,Prawo farmaceutyczne” oraz ustawą o zamówieniach publicznych,
 2. właściwe i zgodne z terminem ważności przechowywanie zapasów leków i materiałów opatrunkowych,
 3. wydawanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych poszczególnym komórkom organizacyjnym, zgodnie z zapotrzebowaniem i obowiązującymi przepisami,
 4. udzielanie informacji o produktach leczniczych i wyrobach medycznych,
 5. udział w monitorowaniu działań niepożądanych leków,
 6. udział w racjonalizacji farmakoterapii,
 7. prowadzenie ewidencji przychodu i rozchodu leków i materiałów opatrunkowych znajdujących się w Aptece,
 8. właściwe przechowywanie oraz zabezpieczenie środków odurzających i psychotropowych, spirytusów oraz trucizn,
 9. prowadzenie rejestru środków odurzających i spirytusowych,
 10. współuczestniczenie w prowadzeniu gospodarki produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi w szpitalu,
 11.  prowadzenie ewidencji próbek do badań klinicznych oraz uzyskiwanych darów produktów leczniczych i wyrobów medycznych,
 12.  ustalanie procedur wydawania produktów leczniczych lub wyrobów medycznych na oddziały oraz dla pacjenta,
 13.  utrzymanie Apteki w należytym stanie sanitarno-higienicznym i porządkowym,
 14. sporządzanie rozliczeń i sprawozdań związanych z zakresem prowadzonej działalności.