Biuletyn Informacji Publicznej

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie

Pracownia EEG, EKG

Email Drukuj PDF

Pracownia EEG – imię i nazwisko : Małgorzata Wojtal - Domagała

Pracownia EKG – imię i nazwisko : piel. Krystyna Jabłońska

TELEFON: (24) 236 00 58

 

Do podstawowych zadań Pracowni EEG/EKG należy:

  1. wykonywanie badań diagnostycznych w zakresie rentgenodiagnostyki, elektrokardiografii, elektroencefalografii,
  2. podawanie pacjentom środków kontrastowych w celu uwidocznienia badanych narządów,
  3. interpretacja i opisywanie zdjęć, obrazów kontrastowych, wyników badań i innych,
  4. rejestrowanie wykonywanych badań oraz wpisywanie ich do odpowiedniej księgi,
  5. prowadzenie systematycznej kontroli jakości wykonywanych badań,
  6. wprowadzanie nowych rozwiązań w procesie przeprowadzanych badań zgodnie z postępem nauk medycznych,
  7. prowadzenie obowiązującej dokumentacji; zabezpieczenie pracowni w niezbędny sprzęt i materiały medyczne, utrzymanie pomieszczeń w należytym porządku i stanie sanitarno-higienicznym,
  8. utrzymanie w pełnej sprawności technicznej urządzeń i aparatury medycznej,
  9. przestrzeganie obowiązujących zasad i przepisów prawa dotyczących wykonywania badań diagnostycznych,
  10.  sporządzanie sprawozdań, wykazów i informacji dla potrzeb wewnętrznych komórek organizacyjnych Zespołu oraz uprawnionych instytucji.