Biuletyn Informacji Publicznej

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie

Nabór kandydatów do zatrudnienia w drodze konkursów

Email Drukuj PDF

W Wojewódzkim Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie ogłasza się konkursy na stanowiska:

  1. ordynatorów oddziałów szpitalnych,
  2. naczelnej pielęgniarki / przełożonej pielęgniarek,
  3. pielęgniarek oddziałowych oddziałów szpitalnych,

Postępowania konkursowe są przeprowadzane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 sierpnia 1998 roku w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, składu komisji konkursowej oraz ramowego regulaminu przeprowadzania konkursu (Dz. U. nr 115, poz. 749, z późn. zm.).

Ogłoszenia o konkursach są zamieszczane w prasie codziennej o zasięgu ogólnokrajowym (Rzeczpospolita lub Gazeta Wyborcza), a w razie gdy przedmiotem postępowania konkursowego jest stanowisko ordynatora - również w Gazecie Lekarskiej. Ogłoszenia o konkursach są również wywieszone na tablicy ogłoszeń znajdującej się w holu głównym Szpitala.