Biuletyn Informacji Publicznej

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie

Skałdnica akt

Email Drukuj PDF

Imię i nazwisko osoby kierującej: Halina Kaszewska

Tel./fax: 24 236 00 33 / 24 235 80 89

 

 

Do Archiwum przyjmowane są akta typowe wytwarzane w trakcie działalności Zespołu  oraz  akta  cyficzne. Dokumentacja specyficzna przekazywana jest przez jednostki i komórki działalności podstawowej Szpitala; jest to zarówno dokumentacja indywidualna jak i zbiorcza wewnętrzna. Po przekazaniu jej do archiwum, sprawdzana jest pod względem kompletności oraz układana zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Magazyn archiwalny znajduje się w Wojewódzkim Zespołe Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie ul. Zalesie 1, 09-500 Gostynin.