Biuletyn Informacji Publicznej

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie

Sekcja Statystyki Medycznej i Dokumentacji Chorych

Email Drukuj PDF

Stanowisko: Kierownik

Imię i nazwisko: Ewa Liberadzka

Tel/fax: (24) 236 00 24 / (24) 236 80 89

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Do podstawowych zadań Sekcji Statystyki Medycznej i Dokumentacji Chorych należy:

 1. opracowywanie sprawozdań z udzielonych świadczeń zdrowotnych oraz analiz, wykazów, meldunków, informacji itp. dla potrzeb Zespołu oraz uprawnionych instytucji i organów,
 2. sporządzanie sprawozdań statystycznych GUS z zakresu działalności Zespołu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
 3. prowadzenie ,,Księgi głównej przyjęć i wypisów” dotyczącej rejestracji, przyjęć i wypisów chorych z Zespołu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 4. prowadzenie „Księgi zgonów”,
 5. prowadzenie rejestru pacjentów przyjętych do Zespołu bez ich zgody, zgodnie
  z przepisami ustawy o ochronie zdrowia psychicznego,
 6. gromadzenie informacji na temat udzielonych świadczeń zdrowotnych w systemie teleinformatycznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 7. egzekwowanie terminowego przekazywania przez oddziały szpitalne historii chorób,
 8. ustalanie dni pobytu pacjentów nieubezpieczonych, bezdomnych, cudzoziemców oraz sporządzanie ich imiennych wykazów i przekazywanie do Działu Księgowości,
 9. udostępnianie i przesyłanie dokumentacji medycznej uprawnionym osobom i organom, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 10. bieżące sporządzanie dziennego, miesięcznego i okresowego ruchu chorych,
 11.  prowadzenie całokształtu prac związanych z archiwizowaniem dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 12. współpraca w zakresie przetwarzania danych z Sekcją Informatyki oraz pozostałymi komórkami Zespołu,
 13. nadzorowanie prawidłowości prowadzenia dokumentacji medycznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 14. sprawdzanie, w oparciu o odpowiednie dokumenty, uprawnień pacjenta do świadczeń zdrowotnych.