Biuletyn Informacji Publicznej

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie

Kierownictwo i działy

Rzecznik Praw Pacjenta

Email Drukuj PDF

 

RZECZNIK PRAW PACJENTA SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

mgr Magdalena Głowacka – Ludwiczak
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
(024) 2360114
Biuro Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego mieści się na terenie WSZPZOZ Gostynin-Zalesie - pawilon nr 1(budynek administracji).

Przyjmowania pacjentów: od poniedziałku do czwartku godz. 8.00-13.00

Wizytacje oddziałów:  od poniedziałku do czwartku w godz. 13.00-16.00


Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 1994 r . o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U.z 2017, poz. 882), od stycznia 2006 r., osoba korzystająca ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny ma prawo do pomocy w ochronie praw osoby, o której mowa powyżej, przysługuje również jej przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu.

Ochrona praw osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny należy do zadań Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego.

Do zadań w/w Rzecznika należy:

1.pomoc w dochodzeniu praw w sprawach związanych z przyjęciem leczeniem,warunkami pobytu i wypisaniem ze szpitala psychiatrycznego;

2.wyjaśnianie lub pomoc w wyjaśnianiu ustnych i pisemnych skarg pacjentów;

3.współpraca z rodziną,przedstawicielem ustawowym,opiekunem prawnym lub faktycznym pacjentów;

4.inicjowanie i prowadzenie działalności edukacyjno – informacyjnej w zakresie praw osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny.

 

Kontakt z Biurem Rzecznika Praw Pacjenta

ul.Młynarska 46, 01-171 Warszawa

Sekretariat:
tel.: (22) 532 - 82 - 50
fax.: (22) 532 - 82 - 30
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Przyjęcia interesantów w Biurze:
poniedziałek - piątek w godzinach od 9.00 do 15.00

 

Obowiązujące akty prawne dotyczące funkcjonowania Biura Rzecznika Praw Pacjenta:

Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2011 r., Nr. 111, poz. 535 z późn. zm.),ikona pdf

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r.  o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 159 ze zm.),ikona pdf

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13.01.2006 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposbu działania Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego (Dz.U z 2006 r., Nr 16, poz. 126 ze zm.).

Poprawiony: wtorek, 16 maja 2017 09:30

Sposoby stanowienia wewnetrznych aktów prawnych

Email Drukuj PDF

 

 

 

 

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ WSZPZOZ GOSTYNIN-ZALESIE

 

Poprawiony: piątek, 20 stycznia 2012 07:49 Więcej…

Kontrakty

Email Drukuj PDF

                                         

     

 

                                                                     http://www.nfz-warszawa.pl/ 

 

 

 

 

Poprawiony: czwartek, 30 czerwca 2011 21:14

Nieudostępnione w BIP

Email Drukuj PDF

Informacja publiczna nie zamieszczona na stronie podmiotowej BIP może być udostępniona na wniosek zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198). W celu uzyskania informacji wypełniony wniosek należy przesłać na adres:

Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie

ul. Zalesie 1, 09-500 Gostynin

bądź pocztą elektroniczną na adres e-mail: 

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Poprawiony: czwartek, 21 czerwca 2012 09:45

Dział Księgowości - Zadania

Email Drukuj PDF

Główny Księgowy

Imię i nazwisko: Kazimierz Łoś

Tel/fax: (24) 236 00 25 / (24) 235 80 89

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Z-ca Głównego Księgowego

Imię i nazwisko: Anna Złotowska

Tel/fax: (24) 236 00 28 / (24) 235 80 89

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Sekcja Analiz Kosztów

Imię i nazwisko osoby kierującej: Halina Frankowska

Tel/fax: (24) 236 00 21/ (24) 235 80 89

Sekcja Finansowa z Kasą

Imię i nazwisko osoby kierującej: Alicja Węglewska

Tel/fax: (24) 236 00 22 lub 019 / (24) 235 80 89

 

Do podstawowych zadań Działu Księgowości należy:

 1. sporządzanie rocznych planów finansowych i analiz ekonomicznych,

 2. wnioskowanie w sprawie zmiany planu,

 3. współudział w opracowywaniu planów inwestycyjnych i programów restrukturyzacji,

 4. sporządzanie rocznych sprawozdań z realizacji planu finansowego i inwestycyjnego,

 5. dokonywanie rozliczeń finansowych z tytułu dostaw, robót i usług na rzecz Zespołu, jak też za wykonane usługi przez Zespół

 6. wystawianie faktur za wykonane świadczenia medyczne,

 7. prowadzenie obsługi kasowej,

 8. dokonywanie księgowań operacji finansowych oraz rozliczanie kosztów w miejscach ich powstawania,

 9. dokonywanie bieżącej analizy należności i zobowiązań,

 10. prowadzenie procedury windykacji należności,

 11. sporządzanie okresowych sprawozdań i informacji finansowych,

 12. sporządzanie przelewów gotówki na indywidualne konta pracowników oraz przelewów środków finansowych wynikających z potrąceń od wynagrodzeń pracowników i należnej składki na ubezpieczenia społeczne,

 13. dokonywanie miesięcznych uzgodnień stanów zapasów magazynowych z ewidencją księgową.

Poprawiony: czwartek, 04 października 2018 12:26

Strona 1 z 5