Regulamin organizacyjny

Drukuj

1. Regulamin organizacyjny ząłacznik do zarządzenia nr 21 z 2012 r.PDF

2. Schemat organizacyjny - załącznik  do regulaminu org.PDF

3. CENNIK - załącznik do regulaminu org.PDF

4. zarządzenie nr 28 z 2012 r. zmieniające regulamin organizacyjny wraz z uchwałą Rady SpołecznejPDF

5. zarządzenie nr 64 z 2012 r. zmieniające regulamin organizacyjny wraz z uchwałą Rady SpołecznejPDF

6. regulamin organizacyjny tekst jednolity wraz zarządzeniem nr 67 z 2012 r. z dnia 22 listopada 2012 r.PDF

7. zarządzenie nr 18  z dnia 6 maja 2013 r. wraz z zatwierdzającą uchwałą Rady Społecznej nr 6 z 2013PDF

8. zarządzenie nr 85 z 2014 r. z dnia 11 grudnia 2014 r. wraz z uchwałą nr 32 z2014 r. z dnia 16 grudnia 2014r.PDF

9. zarządzenie nr 2 z 2015 w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego - cennikPDF

10. zarządzenie nr 5  z 2016 zmieniające regulamin organizacyjny wraz z uchwałą Rady Społecznej  - opłata za udost. dok. med.PDF

11. zarządzenie nr 48 z 2016 zmieniające regulamin organizacyjny wraz z uchwałą Rady Społecznej  - opłata za udost. dok. med.PDF

12. zarządzenie nr 80 z 2016 zmieniające regulamin organizacyjny wraz z uchwałą Rady Społecznej  - opłata za udost. dok. med.PDF

13. zarządzenie nr 81 z 2016 zmieniające regulamin organizacyjny wraz z uchwałą Rady Społecznej  - opłata za udost. dok. med.PDF

14. zarządzenie nr 95 z 2016zmieniające regulamin organizacyjny wraz z uchwałą Rady Społecznej  - opłata za przewóz transportem sanitarnymPDF

15. Regulamin organizacyjny - tekst jednolity luty 2017 r.

16. Schemat organizacyjny - załącznik nr 1 do regulaminu organizacyjnego

17. Cennik badań diagnostycznych i laboratoryjnych - załącznik nr 2 luty 2017

18. Uchwała nr 9  z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego wraz z zarządzeniem Dyrektora nr 16 z dnia 15.03.2017 r.

19. Uchwała nr 10 z dnia 20.04.2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego wraz z zarządzeniem Dyrektora nr 24 z dnia 11.04.2017 r.

20. Zarządzenie nr 34 z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego - opłata za dok. med.