Izba Przyjęć

Drukuj

                               IZBA PRZYJĘĆ CZYNNA JEST CAŁĄ DOBĘ !!!

Imię i nazwisko osoby kierującej: Z-ca dyrektora ds. Medycznych – Grzegorz Kołodziej

Pielęgniarka Oddziałowa: Urszula Dalecka

TELEFON: (24) 236 00 15

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Do podstawowych zadań Izby Przyjęć należy:

 1. przyjmowanie do szpitala pacjentów, wstępna diagnostyka, kierowanie  do właściwych oddziałów szpitalnych,
 2. zapewnienie działań leczniczych w sytuacjach nagłego zagrożenia zdrowia lub życia,
 3. badanie, kwalifikacja do leczenia lub udzielenie porady każdemu zgłaszającemu się choremu,
 4. pacjentom zakwalifikowanym do niezwłocznego leczenia szpitalnego, w przypadku braku miejsc w odpowiednim oddziale, zapewnienie hospitalizacji
  w innym oddziale Szpitala lub w innym szpitalu,
 5. udzielenie koniecznej pomocy medycznej i właściwych wskazówek chorym nie zakwalifikowanym do hospitalizacji,
 6. pacjentom w ciężkim stanie zdrowia udzielenie natychmiastowej pomocy lekarsko-pielęgniarskiej do chwili przejęcia opieki przez personel właściwego oddziału,
 7. prowadzenie racjonalnej gospodarki lekami,
 8. kierowanie ruchem chorych w obrębie Zespołu oraz ustalanie stanu wolnych łóżek w oddziałach,
 9. utrzymanie urządzeń i aparatury medycznej w stanie pełnej sprawności technicznej,
 10. utrzymanie właściwego stanu sanitarno-higienicznego w pomieszczeniach Izby Przyjęć,
 11. bieżące prowadzenie dokumentacji medycznej dotyczącej zgłaszających się pacjentów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 12. sporządzanie sprawozdań, wykazów i informacji dla potrzeb wewnętrznych komórek organizacyjnych Zespołu oraz uprawnionych organów, itp.